באבטחה אין פשרות, יש למי לפנות!

אל תתלבט השאר פרטים:

  נשק, תחמושת ורשיונות

  לחברה רישיון מיוחד מאת משטרת ישראל ומשרד הפנים, לאחזקת כלי ירייה לפי סעיף 10 ג' לחוק האמור.

  לחברה כל הרישיונות הנחוצים לביצוע השירותים שהיא מספקת ללקוחותיה לרבות:

  – לחברה רישיון של משרד המשפטים לפי חוק חוקרים פרטיים ושרותי שמירה תשל"ב 1972, לקיום וארגון משרד לשרותי שמירה ואבטחה לפי סעיף 18 לחוק.

  – אישור עבודה עם גופים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו 1976.

  – אישור של החברה במע"מ ואישור על ניהול ספרי חשבונות בהתאם לפקודת מס הכנסה.

  – אישור של משטרת ישראל לרכישת כלי ירייה ללא הגבלה.

  – חבר באיגוד הארצי של חברות השמירה בישראל.

  – רישיון קבלן שרות של משרד התעשייה והמסחר.

  באבטחה אין פשרות, יש למי לפנות!

  אל תתלבט השאר פרטים:

   מאמרים נוספים

   קידום אתרים בחיפה קידום אתרים בחיפה